Tematem przewodnim AI & MEDTECH CEE 2024 był wpływ AI na diagnostykę, robotykę medyczną, e-zdrowie i farmację. Podczas konferencji omówiono różnorodne tematy związane z poprawą doświadczeń pacjentów dzięki nowoczesnym technologiom. Szczególny nacisk położono na precyzyjną diagnostykę (jak AI zwiększa dokładność i szybkość diagnozowania?), robotykę medyczną (nowe technologie w chirurgii i opiece zdrowotnej), personalizację terapii (wykorzystanie analizy predykcyjnej do dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów) i elektronicznych receptach oraz aplikacjach zdrowotnych (ułatwienia w codziennym zarządzaniu zdrowiem pacjentów).

Konferencja AI & MEDTECH CEE 2024 nie była jednak tylko przeglądem najnowszych technologii, ale także platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Przedstawiony został raport otwarcia, prezentujący rekomendacje i postulaty, dotyczące konkretnych obszarów cyfryzacji zdrowia, dla sektora publicznego. Zaprezentowano także raport „Top Disruptors in Healhcare, przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce i w regionie CEE 2023” - można go pobrać na stronie aiwzdrowiu.pl.

Omówiono ponadto: sposoby, w jaki nowoczesne technologie diagnostyczne, wsparte algorytmami AI, przyczyniają się do znaczącej poprawy precyzji i szybkości diagnozowania różnych schorzeń, rolę e-zdrowia w polskim sektorze ochrony zdrowia, case study udanych wdrożeń AI w medycynie obrazowej czy rolę AI w farmacji. Była to zatem doskonała okazja dla przedstawicieli branży medycznej do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i żywych dyskusji.