O czterech filarach PX w badaniach klinicznych

W biznesie zaangażowanie klienta to stopień, w jakim klienci są emocjonalnie związani z marką, produktem czy usługą. Zaangażowanie wprost przekłada się na ich lojalność, która z kolei wpływa na skłonność do ponownego zakupu czy rekomendację marki. Nie inaczej rzecz ma się z badaniami klinicznymi i ich uczestnikami. Skuteczność i pomyślne wdrożenie badania może zostać wzmocnione dzięki zaangażowaniu pacjentów i ich organizacji (PAO). Z drugiej strony, braki w tej materii mogą zagrażać powodzeniu badania lub znacznie podnieść jego koszty. Gołym okiem widać, że w ciągu ostatnich trzech dekad, koncentracja na pacjencie stała się istotnym elementem ekosystemu sektora ogólnie pojętej opieki zdrowotnej. „Pacjentocentryczność” stała się wręcz kluczową składową polityki zdrowotnej w wielu krajach. Niemniej jednak tempo wdrażania praktyk skoncentrowanych na pacjencie (uczestniku) w badaniach klinicznych jest znacznie wolniejsze. Oto cztery filary podejścia typu patient-centric w badaniach klinicznych:

  1. Zdecentralizowane badania kliniczne (wizyty domowe, telewizyty, wykorzystanie technologii w badaniach klinicznych).
  2. Zbieranie głosu pacjenta/uczestnika (VOP programme).
  3. Ewangelizacja tematyki PXM wśród wszystkich osób/firm zaangażowanych w przebieg badania klinicznego.
  4. Współpraca z organizacjami pacjentów (PAO).

Jak może wyglądać współpraca z PAO?

Aby dotrzeć do odpowiednich, zaangażowanych i chętnych do współpracy pacjentów, firmy farmaceutyczne i CRO często decydują się na współdziałanie z organizacjami pacjentów. Może się to odbywać poprzez:

  1. Nawiązywanie partnerstw wykraczających poza kliniczny rozwój leków (wspólne konferencje, akcje promujące wiedzę o danej chorobie, darowizny).
  2. Zwiększenie wiedzy firmy farmaceutycznej na temat trudności związanych z daną chorobą, potrzeb społeczności pacjentów, a także znaczenia potencjalnych terapii.
  3. Pozyskanie wiedzy na temat geograficznego rozmieszczenia pacjentów i wykorzystanie tych danych do wyboru ośrodków badawczych. 
  4. Projektowanie badania w taki sposób, by pasowało ono do możliwości i oczekiwań potencjalnych uczestników.
  5. Określenie potencjalnych punktów bólu projektu, które mogą negatywnie wpłynąć na poziom rekrutacji i retencji.
  6. Podnoszenie świadomości na temat dostępnych badań, łączenie potencjalnych pacjentów z ośrodkami badawczymi w sposób prosty i efektywny.

Cały artykuł na łamach drugiegio numeru e-magazynu "Patient Experience Manager"