Dodał, że jednym z najważniejszych obszarów jest zarządzanie dokumentacją medyczną.

- Lepsze i szybsze zarządzanie dokumentacją poprawia efektywność pracy personelu medycznego oraz skraca czas oczekiwania pacjentów. Kluczowe jest także integrowanie systemów, co umożliwia szybki dostęp do uporządkowanych danych, pozwala- jąc na lepsze decyzje medyczne - powiedział szef Medidesk.

Przyznał ponadto, że przewiduje również większe zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w diagnostyce i personalizacji terapii.

- AI może analizować ogromne ilości danych medycznych, co pozwala na szybsze i do- kładniejsze diagnozy oraz dostosowanie terapii do indywidual- nych potrzeb pacjenta. Technologie te poprawiają efektywność operacyjną placówek medycznych i jakość obsługi pacjentów, czyniąc procesy bardziej płynnymi i spersonalizowanymi. Mam nadzieję, że Medidesk, jako lider w tych innowacjach, odegra kluczową rolę w realizacji tych zmian - przyznał Daniel Nowocin.

Zaznaczył, że w obszarze obsługi pacjenta warto kierować się kilkoma kluczowymi wskaźnikami.

- Przykładem jest skuteczność dodzwonienia się do placówki medycznej, która według naszych analiz nie powinna być niższa niż 80 proc. Wielu z naszych klientów osiąga wyniki na poziomie 95 proc., a nawet 97 proc. odbieralności. Taki rezultat jest możliwy dzięki wytrwałej pracy, szkoleniom oraz mądremu wykorzystywaniu technologii automatyzacji - wyliczał.

Cała rozmowa na łamach trzeciego numeru e-magazynu "Patient Experinece Manager"