W mojej codziennej pracy jako trenerki komunikacji, współpracującej z różnorodnymi zespołami w branży medycznej, często obserwuję menedżerów próbujących wcielić się w rolę trenerów. Chociaż ich determinacja i zaangażowanie są godne podziwu, nie zawsze przekładają się one na skuteczność. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej trzy wyzwania, które najczęściej są mi zgłaszane:

1. Brak odpowiedniego przygotowania.

Bycie dobrym trenerem wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności pedagogicznych, psychologicznych czy coachingowych. Menedżerowie często są świetnymi ekspertami w swojej dziedzinie, ale nie zawsze posiadają narzędzia potrzebne do skutecznego przekazywania wiedzy i motywowania zespołu. Brak formalnego przygotowania w zakresie specyfiki nauczania dorosłych czy metod aktywizujących może prowadzić do sytuacji, w której szkolenia są nieefektywne, a uczestnicy nie są w pełni zaangażowani.

2. Opór wobec zmian i zaleceń.

Bywa, że w relacji manager-pracownik nie zawsze panuje równowaga, która sprzyja otwartej i efektywnej komunikacji. Pracownicy mogą czuć się onieśmieleni, mając wyrażać swoje opinie lub zadawać pytania, co w treningu jest niezbędne. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i otwartości jest pierwszym krokiem do przełamania tej bariery. Często taki opór pojawia się w zespołach, w których menedżer został awansowany wewnętrznie.

3. Trudności organizacyjne.

Menedżerowie są często pochłonięci codziennymi obowiązkami zarządzania projektami, spotkaniami i deadline'ami, co może ograniczać ich dostępność i skupienie na potrzebach rozwojowych zespołu. Znalezienie równowagi między obowiązkami menedżerskimi a rolą trenera wymaga doskonałej organizacji pracy i umiejętności delegowania zadań.


W branży medycznej, gdzie specyfika pracy wymaga nie tylko wiedzy procesowej, technicznej (jak zapisać pacjenta i w którym programie), ale również umiejętności miękkich, takich jak komunikacja z pacjentem czy zarządzanie stresem, wsparcie zewnętrznego eksperta może okazać się nieocenione.

Trenerzy z doświadczeniem w healthcare doskonale rozumieją unikalne wyzwania tej branży i mogą dostosować programy szkoleniowe do specyficznych potrzeb zespołu. Korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia nie tylko przyspiesza rozwój osobisty i zawodowy członków zespołu, ale także pomaga w budowaniu silnej i efektywnej kultury organizacyjnej.

Urszula Łaskawiec
Redaktor naczelna magazynu "Patient Experience Manager"