"Wykorzystanie IoT oraz #AI otwiera zupełnie nowe możliwości usprawnień, zmieniających funkcjonowanie placówek medycznych w zakresie zarządczym, finansowym oraz organizacyjnym. Sukcesywne zwiększanie ilości gromadzonych danych i monitorowanych parametrów oraz ich późniejsza
wieloaspektowa analiza przy wykorzystaniu AI będzie skutkowała jedynie korzyściami dla pracy placówki i świadczonych w niej usług medycznych. Będzie to miało bezpośredni wpływ na efekty lecznicze, zwiększy zadowolenie pacjentów i podniesie jakość życia. Co oczywiste, pozytywnie wpłynie
też na wyniki finansowe placówek medycznych" - to fragment z jednego z rozdziałów, autorstwa Łukasz Bruski, z raportu "Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia". 

Bardzo ważny fragment - choć oczywiście cały raport jest w moim przekonaniu lekturą obowiązkową dla wszystkich nie tylko zainteresowanym obszarem AI, ale przede wszystkim działających w branży medycznej. 

Mam wrażenie, że temat wpływu AI na pozytywne doświadczenia pacjentów oraz zwiększenie efektywności pracy lekarzy jest wciąż za mało poruszany. A przecież potencjał zastosowania tej technologii w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i kształtowaniu naszych doświadczeń jako pacjentów jest olbrzymi i wciąż rośnie. 

Dzięki Lesław Skibiński za przesłanie tego materiału (i za całą dzisiejszą rozmowę ekspercką w ramach naszych cyklicznych webinarów organizowanych przez Medidesk Edu) - dziś raport otrzymali także uczestnicy webinaru pt:" Czy AI może zastąpić lekarza?". 

Urszula Łaskawiec
Training, Event & Development Director w Medidesk